Mary Lloyd Jones.

 
 

 


 
Gwaith gan Mary Lloyd Jones/Work by Mary Lloyd Jones.
 
 

 

 
 
iaith gyntaf
iaith gyntaf

oriel
  first language
first language
gallery

Cymraes, yn enedigol o gefn gwlad Ceredigion, un o'r merched cyntaf o'r cefndir hwn i gael gyrfa lwyddianus fel artist gweledol. Mae wedi arddangos yn helaeth ers canol y chwedegau, yng Nghymru, gweddill Prydain ac yn rhyngwladol.

Mis Tachwedd 2008 anrhydeddwyd Mary Lloyd Jones gan Brifysgol Cymru. Dyfarnwyd iddi radd Doethur y Brifysgol er Anrhydedd. Mae yn un o dri artist a ddewiswyd i arddangos gwaith o Gymru yn China. Bydd yn teithio i China yn ddiweddarach yn y Gwanwyn o 2009. Y ddau artist arall yn mynd i China yw Christine Mills a Iwan Bala. Mae hi hefyd wedi derbyn gwahoddiad i gyfrannu at wyl Cymru a'r Smithsonian yn Washington DC o Mehefin 24 hyd Gorffennaf 5 2009.

Mae ei gwaith, sydd yn adlewyrchu ei ymateb i lefydd arbennig, i hanes, diwylliant ac hunaniaeth wedi derbyn ymateb cadarnhaol, yn enwedig ymhlith y Cymru sydd erbyn hyn yn casglu gwaith Celf.

Bywgraffiad
Tudalen Wicipedia

Cynrychiolir hi gan Oriel Martin Tinney,
18 St Andrew's Crescent, Caerdydd CF10 3DD Ffôn 02920 641411

 

Mary Lloyd Jones is a well-established and popular artist in Wales. She has exhibited widely since the mid 1960s, in Wales, elsewhere in Britain and internationally.

She was admitted to the Honorary Degree of Doctor of the University of Wales in November 2008. She was one of three artists from Wales selected to take part in a touring exhibition in China in the Spring of 2009. This project is supported by Wales Art International. She was also invited to take part in the Wales Smithsonian Festival in Washington DC in the summer of 2009, supported by Wales Art International and the Welsh Assembly Government.

Of her work she writes "My aim is that my work should reflect my identity, my relationship with the land, an awareness of history, and the treasure of our literary and oral traditions. I search for devices that will enable me to create multilayered works. This has led to my involvement with the beginnings of language, early man made marks and the Ogham and Bardic Alphabets."

Biography
Wikipedia page

She is represented by the Martin Tinney Gallery,
18 St Andrew's Crescent, Cardiff CF10 3DD Tel. 02920 641411

 
 
Gwaith gan Mary Lloyd Jones/Work by Mary Lloyd Jones.